top of page

Sekretesspolicy (GDPR)

Integritetspolicy gällande
Tapaus.nu (Helen Frid)

 

Vi, Tapaus.nu (Helen Frid), nedan nämnd som ”vi eller oss” värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med att du har lämnat/lämnar dina personuppgifter till oss eller som vi har fått tagit del av via Tredjeparttjänst som du lämnat dina uppgifter till och därmed tidigare givit ditt medgivande till att vi kan få ta del av dina där lämnade uppgifter. Vi respekterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig
Vi, Tapaus.nu (Helen Frid) ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Helen Frid, 780103–XXXX, Västra Ringvägen 43, 432 66 VEDDIGE.

 

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp, vara medlem i vår kundklubb, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för service och information.

 

Som kund använder vi dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt konto samt för att ge dig relevant kommunikation och erbjudanden. Vi kan registrera och föra minnesanteckningar på samtal och kommunikation vi har haft. Dessutom kan vi spara information om din orderhistorik och vad du själv har lämnat för uppgifter om dig själv i t.ex. enkäter du svarat på för att helt enkelt försöka ge dig bästa möjliga service och hjälp.

 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering
• Möjliggöra kundservice och utbildning
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e‐post och sms
• Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

 

Dessutom behandlar vi personuppgifter om medlemmar i med syfte att:
• Upprätta och hantera ditt medlemskap i kundklubben
• Administrera kontot
• Förenkla kundupplevelsen med förifyllda uppgifter
• Möjliggöra kommunikation och relevanta erbjudanden, marknadsföring och inbjudningar via telefon, e‐post och sms
• Tillhandahålla relevanta erbjudanden och orderhistorik

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Tapaus.nu (Helen Frid) samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:
• Namn
• Telefonnummer
• E‐postadress
• Betalningsuppgifter
• Personnummer om du valt att lämna ut det.
• Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos oss utan sparas av våra samarbetspartners som du givit tillstånd att spara dessa, t.ex. Klarna
• Minnesanteckningar
• Uppgifter du själv har lämnat i t.ex. enkäter du fyllt i.

 

Dessutom kan vi samla in uppgifter om dig inom ramen för ditt medlemskap till exempel information om dina order, information om ditt kontoinnehav, dina poäng, din interaktion med våra utskick samt deltagande på event.

Vi kan även samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänst.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Personuppgifter om dig som är medlem i kundklubben sparas så länge du har ett aktivt konto. Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Efter att medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas senast 6 månader efter att vi mottagit din uppsägning.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Tapaus.nu (Helen Frid) kan du avregistrera dig från utskick.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
Vi hanterar dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

 

Vi, Tapaus.nu (Helen Frid) säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

 

Dina rättigheter:
Registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av oss. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Helen Frid, Västra Ringvägen, 433 62 VEDDIGE

 

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål som behandlingen sker och till vilka informationen ev. har lämnats ut till.

 

Rättelse av dina personuppgifter
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Vi kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings‐ och skattelagstiftning.

 

Direktmarknadsföring och profilering
Vi kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är medlem i kundklubben. Information om hur du använder vår webb, om vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, integration med våra nyhetsbrev och vilka event du anmält dig till, uppgifter om dina köp och information om ditt kontoinnehav används då för att ge dig relevant kommunikation och relevanta erbjudanden.

Du har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring, inklusive ovanstående beskriven profilering. Detta gör du genom att kontakta oss.

 

Ändring av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du av oss personligen eller via e‐post. Om du inte godtar ändringarna har du alltid rätt att avsluta vår kontakt och samarbete.

 

Kontaktinformation
Du är välkommen att kontakta oss på e‐post: info@tapaus.nu eller tel: 073-020 75 05 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.

bottom of page