top of page

Steg 1 i Reiki online är en introduktionsnivå där du får lära dig grunderna i Reiki och hur du kan använda denna energimetod för att främja hälsa och välbefinnande.

Du kommer att få en grundläggande förståelse för Reiki och dess ursprung. Du får lära dig om energi och hur Reiki kan användas för att balansera och harmonisera energiflödet i kroppen, frigöra stagnerade känslor så som skuld, skam, oro, ångest.

 

Du får lära dig om Reikins historia och de grundläggande principerna som Reiki bygger på. Dessa principer fungerar som riktlinjer för att leva ett balanserat och fridfullt liv.

 

Du kommer att lära dig olika tekniker för att kanalisera Reiki-energi. Det inkluderar handpositioner för självbehandling och behandling av andra, samt hur du kan skapa en balanserad energimiljö omkring dig.

 

Du kommer att få lära dig en enkel självbehandlingsmetod där du kan applicera Reiki på dig själv för att främja avslappning, stressreduktion och helande.

 

Du får lära dig om vikten av etik och intention inom Reiki-praktiken. Det handlar om att använda Reiki-energin för högsta goda, respektera andras gränser och vara medveten om dina egna intentioner.

 

En viktig del av Steg 1 är att få en "avstämning" av en Reiki-master. Detta innebär att en erfaren Reiki-master hjälper dig att öppna och balansera dina energikanaler för att kunna kanalisera Reiki-energi. Detta kallas för initiering. Du får lära dig viktiga ritualer som ska utföras.

 

Under kursens gång kommer du att få möjlighet att praktisera Reiki och ställa frågor till mig som är utbildad Reiki-master. Det sker genom online-videomöten och e-post i min onlinekurs.

 

Efter att kursen är klar får du ett diplom i Reiki steg 1 och du kan därefter använda Reikins energier på dig själv, på andra i din närhet samt på djur.

Reiki 1 - online

3 000,00 krPris
    bottom of page